Tor­res das Amor­eiras — vista do miradouro do Restau­rante Arri­ba Ó Tejo, em Alma­da. Canon 450D...